Tervetuloa kursseillemme

Autokoulu Helsinki | Lassen Autokoulu sijaitsee Kontulassa sekä Itä-keskuksessa

Ajokorttiluokka B (Henkilöautokortti)

Ajokortti helsinki (B-kortti) | Henkilöautokortti Lassen Autokoulusta

B-kortin Ikäraja henkilöautokortin aloittamiseksi on 18 vuotta

B-kortin hinta on 1882,00 € ja mikäli A-kortti pohjalla 1392,00 €

B-luokan ajokortilla voi kuljettaa ajoneuvoa, jonka massa on enintään 3500 kg ja johon on kytketty maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 4250 kg.

B-kortilla kuljetettavaan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg, kunhan yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

 

Perusvaihe sisältää autokoulussa vähintään 19 oppituntia à 45 min. ja vähintään 18 ajotuntia (sis.pimeän ajon) 50 min.

Jos oppilaalla on M- tai AM -luokan ajo-oikeus, hänen ei tarvitse osallistua B8 ja B9 oppitunneille.

Jos oppilaalla on A-luokan ajo-oikeus, hänen ei tarvitse osallistua oppitunneille B4–B9. Tästä riippumatta on suositeltavaa osallistua kaikille oppitunneille.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi ohjeistaa tässä mainituista määristä pienempiä opetusmääriä oppilaan voimassa olevan M- tai A-ajo- oikeuden johdosta.

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua sekä kotitehtäviä. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös oppimispäiväkirja, erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit esimerkiksi e-oppimisympäristössä tai kirjallisessa muodossa. Itseopiskelun määrä B-korttia varten on vähintään 20 oppituntia.

Harjoitteluvaihe alkaa lyhytaikaisen ajokortin turvin sekä uuden kuljettajan rikkomusten seuraamusjärjestelmän saattelemana heti hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen.

Harjoitteluvaihe kestää vähintään 3 ja enintään 24 kuukautta. Tavoitteena on itsenäisen harjoittelun avulla soveltaa ja kehittää perusvaiheessa saavutettuja tietoja ja taitoja ja erityisesti oppia tunnistamaan omalle ajamiselle tyypillisiä piirteitä, siten syventäen vastuullisen ajamisen tietoja, taitoja, asenteita ja riskitietoisuutta.

Harjoitteluvaiheen sujumista seurataan oppimispäiväkirjan avulla. Harjoitteluvaiheenalkupuolella palataan vielä autokouluun palautejaksolle, joka käsittää 2 ajotuntia sekä 1 ryhmäoppitunnin.

Ensimmäinen ajotunti painottuu yksilölliseen itsenäiseen ajamiseen sekä kuljettajantutkinnon palautteeseen. Toinen ajotunti tapahtuu kahden, kolmen tai neljän oppilaan ryhmässä.

Syventävä vaihe on kuljettajaopetuksen päättävä osa. Se sisältää 2 ajotuntia sisältävän yksilöllisen ajon arviointeineen sekä yhden oppitunnin yksilöllistä testausta, arviointia ja palautetta muun muassa oppimispäiväkirjan avulla.

Ryhmäopetus sisältää 2 ajotuntia näyttöjä ja harjoituksia radalla sekä 3 oppituntia ryhmässä.

 

Ilmottaudu